Hvorfor jeg gør det

At blive ruslandsekspert lå ikke lige i kortene, da jeg voksede op i den lille landsby Nørhalne, der ligger nord for Limfjorden. Forståeligt nok bliver jeg ofte spurgt, hvorfor jeg gør det.

Jeg tror, det handler om, at det, der afskrækker os, samtidig også tiltrækker os. For mig var og er Rusland skræmmende, overvældende, frygtelig, forunderlig, fantastisk og mest af alt intens. Det står i skarp kontrast til den danske trygge, lidt flade leverpostejagtige tilværelse. Det kan jeg godt lide.

Da jeg kom til Rusland, fandt jeg hurtigt ud af, at ingen af de redskaber til samarbejde, som jeg havde med i rygsækken, duede til noget. Det var en helt anden verden. Et helt andet mindset. Jeg måtte udvikle en helt ny metode til at navigere i en kultur, som er så forskellig fra min. Det blev til den kulturmetode, jeg underviser ud fra i dag.

Forandringer i kulturen har en indvirkning

I forretningssamarbejder på tværs af nationer sker der en udveksling af knowhow, og det er godt for Ruslands udvikling. Tiltrængt.

Men vi glemmer, at der i eksportsamarbejder på tværs af kulturer også sker en kulturel påvirkning, som fører til mellemmenneskelig (selv-)udvikling. Som idéhistoriker nyder jeg at holde øje med følgerne af Ruslands åbning mod verden efter 1991. Her kan vi se, at udviklingen er eskaleret meget stærkt, især i de mellemmenneskelige og mellemfolkelige relationer.

Jeg har som ung boet og arbejdet i Rusland. Det gav mig vigtige erfaringer og lagde fundamentet til min humanistiske tilgang til Rusland og russerne. Jeg trækker på disse erfaringer samt min akademiske uddannelse, min tolkeuddannelse og min mentoruddannelse, når jeg kulturformidler.

Min credo er, at forståelse fremmer forretning. Forståelse er det vigtigste redskab, hvis du vil lykkes med at samarbejde med personer, som kommer fra en helt anden kultur. Læs mere om det i blogindlægget: Derfor fremmer forståelse forretning.

Se mine videoer for at danne dig et indtryk af, hvordan jeg er som kulturtræner og foredragsholder.