Blomsten af Danmarks ungdom vil til Rusland

12418095_702658979871543_2523421404314731963_nKnapt var 2016 skudt i gang, før min kalender blevet fyldt op. Men ikke af kulturtræninger og virksomhedsforedrag. Derimod af oplæg og foredrag for blomsten af Danmarks ungdom:

  • Universitetsstuderende på AU og KU
  • Karrieremesse for unge som skal vælge studieretning
  • Folkeskoler, som har russisk kultur som emne
  • Gymnasier, der gerne vil vide mere om Putin, og hvorfor han er så populær i Rusland

Hvorfor nu dette fokus på Rusland? Er det fordi, russerne efter Krim igen er blevet the bad guys? Er det fordi, magtbalancen på verdensplan er ved at tippe? Eller er vi bare blevet klar over, at forståelse, kulturel (selv-)indsigt og kulturtræning er vejen frem til et godt samarbejde og positive resultater på verdensplan?

Jeg ønsker at tro det sidste, men samtidig ved jeg godt, at de to første nok vejer tungere. Men jeg glæder mig under alle omstændigheder over, at interessen for Rusland stiger. Og det er sjovt at se, hvordan de unge står og går forrest. De virker meget bevidste om deres valg og fravalg. De vil have resultater, og det skal være de rigtige. Vi står altså over for en ungdomsgeneration, som er uhyre målbevist, og som går historisk meget op i forberedelse, strategi og formål.

Som jeg tolker det, vil de målrettede unge gerne lære af andres erfaringer. De bruger genvejene, så længe det giver mening for dem, og så længe det hjælper dem til at nå deres mål. Jeg håber bare, at de også giver sig selv lov til at lave en masse fejl, slå sig lidt på livet og gøre ting, der ikke umiddelbart giver mening.

Det gav f.eks. ikke rigtig nogen mening, at jeg ville studere russisk. I hvert fald ikke for mine omgivelser. Det gav vel egentlig heller ikke så meget mening, da jeg tog til Rusland på egen hånd, uden netværk, for at arbejde på et børnehjem. Det gav da slet ikke mening at give sig til at undervise erhvervslivet i russisk forretningskultur, når jeg selv ikke engang var fyldt tredive, og min erfaring strakte sig til freelancearbejde på to russiske kommunikationsvirksomheder, en universitetsuddannelse i russisk og en masse kulturchok, der skulle bearbejdes. Men disse snørklede veje førte mig til livet som selvstændig kulturtræner, forfatter og foredragsholder. Og det er da gået meget godt – selvom det hele ikke altid gav mening eller havde et klart formål.

At blomsten af Danmarks målbevidste ungdom vil til Rusland tyder på, at de ser Rusland som en del af deres fremtid. At Rusland byder på jobmuligheder og en række relevante kulturelle udvekslinger. Rusland byder også på muligheden for at blive klogere på os selv som danskere. De mange kontraster giver en essentiel indsigt i det at være dansk. Så Rusland og russerne kan bruges som et spejl og lære os om danske værdier og væremåder. Det må være det, de unge har gennemskuet. Eller hvad?

Speak Your Mind

*