Anders Åslund: Russia’s Capitalist Revolution

Min forskning bringer mig mange forskellige steder hen, og jeg stifter nærmest dagligt bekendtskab med modstridende og medstridende synspunkter om Rusland og det russiske styre. Det er altid spændende at beskæftige sig med Rusland, for alle har en mening om landet og dets fortid med det kommunistiske projekt, og mange har følelser og fordomme i klemme, som skal op til overfladen og behandles.

Denne blog blev først og fremmest skabt med henblik på at danne ramme om et kommende ph.d.-projekt, en erhvervs-ph.d, som skal forske i russisk forretningskultur, og hvordan den er bestemt af styreformen i Rusland. Jeg skrev speciale om totalitarisme i Sovjetunionen og fører nu projektet videre med et fokus på styreformen i Rusland efter USSR’s opløsning. En styreform, vi med forskeren Anders Åslund bedst kan karakterisere som autoritarisme. I dette indlæg vil jeg komme ind på Anders Åslunds pointer om Putins autoritære styre og fremlægge Åslunds forklaring på, hvor markedsøkononomi lykkedes, mens opbygningen af et demokrati ikke fandt fodfæste, men i stedet udviklede sig til et autoritært styre med magten centraliseret omkring Putins person. [Read more…]

Anmeldelse: Stalins børn af Owen Matthews

Du kommer ikke uden om Sovjet, når du beskæftiger dig med Rusland. Kommunismen betinger russerne på samme måde, som nazismen betinger tyskerne. Måske med den forskel, at russerne som folk ikke har gennemgået et bevidst opgør med Stalintiden, terroren og lejrene. Du kan stadig høre russere fortælle om, at tingene var bedre under kommunismen, og du kan stadig finde russere, som mener, at Stalin var en god mand for det russiske folk.

Rusland er modsætningernes land. Russerne er følelsernes folk. For at forstå det skal du dykke ned i deres fortid. [Read more…]