Min egen korruptionshistorie: Hvor går grænsen mellem gaver og bestikkelse?

Korruption i RuslandKorruption i Rusland og de postsovjetiske lande er et fortsat problem. Men korruptionen findes også i vores eget land. Vi arbejder sort, giver dyre firmagaver eller ansætter venner og familie. De seneste års sager med SKAT og embedsmandssvig taler vist for sig selv.

De er et udtryk for, at selv i et gennemreguleret velfærdssamfund som det danske, er fristelsen for et hurtigt resultat svær at modstå.

Convenience-korruption og hård korruption

Man kan formelt dele korruption op i to slags: Convenience-korruption og hård korruption. Det har jeg skrevet mere om i indlægget Korruption i Rusland: Et imageproblem. Convenience-korruptionen kan sammenlignes med den danske tradition med at give julegaver til forretningspartnere. Den hårde korruption er reel bestikkelse og embedsmandssvigt.

Begge typer korruption finder sted i Danmark såvel som i resten af verden. Om korruptionen blot er en mulighed, der afslås, eller en realitet, handler i høj grad om det personlige valg. For hvor går grænsen mellem gaver og bestikkelse? [Read more…]

Korruption er en mental barriere

For et par år siden interviewede jeg daværende eksportambassadør, Mariann Fischer Boel, til min blog og spurgte hende blandt andet, hvad hun så som den største hindring for, at danske eksportvirksomheder trådte ind på det russiske marked.

Hun svarede: Mange erhvervsfolk har nogle mentale barrierer om dels, at Rusland er langt væk, og dels at det er farligt. Men det er jo fordi, man har det gamle geografikort i hovedet, for det tager faktisk kortere tid at flyve til Moskva, end det gør at flyve til Rom. Så det er en mental barriere på afstanden. Det samme gælder opfattelse om, at der er farligt med korruption og mafia, det holder simpelthen ikke.

Jeg ved ikke, om man kan og bør gå så vidt som til at sige, at danskernes udbredte opfattelse af, at korruption og mafia er farligt, ikke holder. Men den generelle opfattelse bør nuanceres kraftigt. Situation er nemlig dem, at fordomme om korruption og bureaukrati holder mange erhvervsfolk tilbage fra at indtræde på det russiske marked. [Read more…]

Korruption i Rusland – Sådan tackler danskerne problemet

Korruption i RuslandKorruption i Rusland er et stort problem. Så stort, at det næsten ikke er til at undgå. Derfor er danske virksomheder nødt til at tænke deres korruptionsstrategi ind fra starten, når de beslutter at entrere det russiske marked.

Siden jeg første gang begyndte at beskæftige mig med Rusland i 2005, er jeg stødt på mange forskellige tilgange til at takle korruption i Rusland. Jeg har kogt dem ned til fire strategier, som jeg kan se, danske virksomheder anvender. Her er først en kort opsummering:

 1. Meld klart ud, at I har en non bribery policy
  Det handler om at melde ud, at virksomheden ikke giver bestikkelse af nogen art. Det er den mest udbredte strategi, og den benyttes af alle de store multinationale selskaber. Ikke bare i Rusland, men i hele verden.
 2. Gør arbejdet ordentligt fra starten
  Det handler i bund og grund om den indstilling, virksomheden har til, hvordan man håndterer det russiske bureaukrati. I det lange løb er det mest lønsomt at gøre arbejdet ordentligt fra starten. Vælg at bruge de ressourcer, der skal til, for at dokumentation og tilladelser er i orden.
 3. Find en måde at komme uden om situationen på
  Det handler om, at man kan vælge slet ikke at gå ind i en situation, hvor korruption er et problem. Korruption ses ofte i forbindelse med fortoldning af varer, som eksporteres til Rusland. Kilden til de fleste bestikkelsesproblemer er nemlig de indviklede toldregler og høje og meget svingende toldsatser. Dette kan løses ved at levere fra fabrikken og lade den russiske kunde stå for importen.
 4. Betal for at få jeres ting igennem
  Det er en mulighed, som faktisk vælges til oftere, end vi bryder os om at tale om. Den handler om, at du betaler, hvad det koster for at få dine ting i gennem. Det er en fremgangsmåde, som oftest benyttes af mindre virksomheder og af virksomheder, som ikke har så stor erfaring med Rusland.

[Read more…]

Kulturforståelse er en forudsætning for korruptionsforståelse

Der er ingen tvivl om, at samspillet mellem politisk ledelse og borgere udmønter sig i en helt anden grad i Rusland end i vores danske etablerede demokrati. Hvor danskerne gentagne gange er kåret til verdens lykkeligste folk, ligger russerne på en 68.-plads. Det er en forskel, der er til at tage at føle på. Et andet eksempel: Danmark er verdens mindst korrupte land. Vi har en flot førsteplads. Russerne ligger som nr. 127 ud af 177 af verdens lande.

Det er interessante forskelle, og det er ikke noget under, at danske erhvervsfolk og danske eksportvirksomheder finder det svært at indtræde på markeder med høj korruption. Det kræver, at virksomhederne arbejder på at erhverve sig ny viden, som gør dem klogere på sig selv såvel som på russerne og den russiske korruption, som synes at være et givet vilkår, vi må og skal lære at håndtere. Korruptionsforståelse hører ind under kulturforståelse i min optik, og derfor er det vigtigt at medtage parametre som hierarki, status og magt, når vi taler om korruption. [Read more…]

Korruption i Rusland: Et alvorligt imageproblem

Korruption er et vigtigt emne, når vi snakker forretning i Rusland. Det er også et af de emner, som giver næring til de fleste fordomme og skræmmebilleder. For når talen falder på Rusland, hvem kan så sige sig fri for at associere til skumle russiske mænd med store tatoveringer? Eller penge, der skifter hånd under bordet? Rusland har helt klart et alvorligt imageproblem på det her område. Det vil tage mere end fire år med Medvedev som statsleder at rette op på det. [Read more…]