Dansk eksport til BRIK: Forhindringer og forklaringer

Danmark har med held markedsført sig som et af de grønneste lande i verden. Herudover sidder vi på 1/10 af den globale shippingindustri. Vi har landbrugsteknologi, som verdens U-lande kommer for at bese og lære af. Vi har en ældrepleje, som vækker beundring i lande som USA og Frankrig, som jo selv er godt med. Vi har et sundshedssystem og medicinalproduktion, som BRIK-landene ville give deres højre arm for, og så har vi nærmest ingen korruption og ligger pt. som nummer 1 på CPI (Corruption Perceptions Index).

Så hvorfor er vi ikke længere fremme i skoene, hvad angår eksport?

Kunne det være på grund af den danske mentalitet? Vi er lidt bange for det nye. Vi er tryghedssøgende. Vi satser sikkert. Helst hver gang.

Danmark ligger pt. som nummer 1 på CPI (Corruption Perceptions Index).

Kromann Reumert offentliggjorde i april en interessant undersøgelse om dansk handel med udlandet, der viser, at:

  • Forskelle i kulturen er den største barriere for vækst i dansk eksport med lande uden for EU.
  • Over halvdelen af de adspurgte virksomheder i analysen har oplevet, at deres udenlandske kunder ikke har overholdt indgåede aftaler.
  • Den tillidsfulde danske forretningsstil er især i kontrast med lande som Kina og Rusland, hvor de er mindre loyale mod deres samarbejdsparter og udformer aftaler til egen fordel.
  • Manglende kendskab til både danske og udenlandske eksportregler er en stor udfordring for de adspurgte virksomheder.
  • Stramme interne processer, med fokus på dokumentation og compliance, er vejen til at undgå faldgruberne i udlandet.
  • Selvom virksomhederne oplever udfordringer, føler de sig alligevel godt klædt på til nye eksportfremstød.
  • Virksomhederne ser lyst på fremtidens eksportmuligheder, og over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer en stigning i eksporten til flere lande uden for EU de kommende år.

Vi taber eksportkapløbet
Man taler nu om et eksportkapløb, som vi deltager i sammen med blandt andet Tyskland, Sverie og Holland, som ligner os meget, hvad angår eksportvarer. Vi halser bagefter. Faktisk er mange af os slet ikke klar over, at vi er med i løbet. Det er måske derfor, der ikke sker så meget?

En mulig forklaring på, at vi er bagefter Sverige og Tyskland hvad angår eksportandele, kunne jo være den, at vi faktisk ikke har haft behov for det tidligere. Vores system har fungeret fint med euro-landene som den største eksportaftager.

Ud over trygheds-/eurozonen
Nu er balancen imidlertid ved at tippe. Der er noget nær nulvækst i euro-zonen. Vi må ud over tryghedszonen. Det er bare ikke så nemt. Der er masser af forhindringer, og det er svært, som vi også kan læse i Kromann Reumerts rapport. Og så er der den lille, men vigtigt psykologiske faktor, at selv om væksttallene i BRIK-landene er høje, er det reelle eksporttal på vores nærmarkeder højere. Og da danskere generelt satser på det sikre, så sker der bare ikke så meget.

Fejlopfattelse at BRIK-landene køber hvad som helst
En fejl, som mange begår, er at tænke, at de der russere eller indere, de køber nok hvad som helst, bare det er vestligt. WRONG! Det er mindst lige så høje kvalitetskrav på de nye vækstmarkeder, så glem alt om at afsætte fejlproduktionen på de nye markeder.

Vi skal derimod blive mestre i at tilpasse vores produkter til de nye markeder og de nye forbrugere. Jeg kan tippe dig om, at der er to interessante forbrugergrupper, der udvikler sig på vækstmarkederne: Børn og ældre. Hvis du kan ramme dem, så er du godt på vej.

Internettet er en ny åbning
I takt med at middelklassen vokser sig omfangsrig og købestærk ændrer forbrugsmønstrene sig i disse lande. Der er nye muligheder på den digitale front. Internethandel vokser og bliver mere og mere sikkert. I denne sammenhæng kan jeg fortælle dig, at sundhed er det næst-mest sælgende faktor på nettet. (Ja, det er folk uden tøj på, som sælger mest).

Alt inden for sundhed giver god mening på nettet. Gode ekspempler er produkter og viden rettet mod ældre om sund levevis, livskvalitet, modarbejdelse af ældningstegn. Det ved vi en masse om i Danmark. SÅ er der også børn. Vi har gennemprøvede metoder om sunde kostvaner til børn. Vi har masser af webshops med børneøj, der kunne sælges i BRIK-landene. For slet ikke at tale om membersites for gravide eller for forældre.

Det er en hel ny verden, som jeg også personligt ser nærmere på inden for mit felt. Online business har aldrig været nemmere og sjovere og mere berigende. Go for it!


Kilder:

Oplægsholdere ved Kromann Reumerts arrangement i anledningen af offentliggørelsen af rapporten: Dansk handel med udlandet
Business.dk

Speak Your Mind

*