Dansk og russisk kultur er hinandens diametrale modsætninger

Pin Danmark-RuslandNår vi rejser ud i verden, tror vi, at vi gør det for at opleve verden. I virkeligheden gør vi det for at blive klogere på os selv. Du har sikkert selv prøvet at sidde et helt andet sted på kloden og pludselig se dig selv og din kultur, dit land, din nationalitet med helt nye øjne. ”Sådan gør vi da ikke hos os!” har du måske tænkt. ”Det var da en sjov løsning / spændende måde / skør ting!” Uden du tænker over det, sammenligner du med dit liv hjemme i Danmark. Måske har du mødt nogle lokale, som har spurgt ind til dit land. I sammenligner, spørger ind, er nysgerrige, forklarer ivrigt. I processen har du skabt nye indsigter for dig selv.

I mødet med det fremmede bliver vi klogere på os selv. Vi bliver animeret til at se på os selv med nye øjne, for det nye, vi møder, skal jo behandles og kategoriseres og sættes på rette plads. Nogle gange sker det hurtigt. Andre gange tager det lang tid.

Mit skæbnesvangre ophold på det russiske børnehjem er over syv år gammelt, og det er først nu, jeg helt har forstået, hvad der skete. Hvorfor det gik galt. Hvorfor jeg ikke kunne finde ud af at omgås russerne.

Forklaringen er ligetil. Jeg manglede en vigtig brik, som jeg har nu: At danskere og russere er diametralt modsatte på en række vigtige punkter, som har med relationen mellem mennesker at gøre. Jeg oplevede russerne som:

 • Tilbageholdende – skal se dig an
 • Går ikke så meget op i at holde tiden
 • Formelle i et stejlt hierarki
 • Stor ulighed i samfundet, som fremelsker maskuline værdier som at være først og størst
 • Utrygge i forhold til hvad fremtiden bringer
 • Følelsesmennesker
 • Kollektivistiske

Netop disse ting sprang mig i øjnene, fordi det var så anderledes end det, jeg var vant til i dansk kultur, og jeg forstod, at danskerne er:

 • Meget tillidsfulde
 • Tidseffektive og fokuseret på todo-lister
 • Uformelle og fladt hiearki
 • Stor lighedfølelse i samfundet, som fremelsker feminie samfundsdyder som omsorg for den svage
 • Trygge og optimistiske hvad angår fremtiden
 • Konfliktsky
 • Individualistiske

Disse forskelle pårvirker relationen. Måden vi opbygger tillid og med tiden kan stole på hinanden. Måden vi kommunikerer på, løser konflikter på, er sammen på.

”Der er ligesom et eller andet ved russerne”, sagde en section manager for en af vores danske, multinationale virksomheder, til mig i telefonen i sidste uge. Han skal til at have mere med russerne at gøre og ved ærligt talt ikke, hvordan han skal gå i gang med samarbejdet. Han fornemmer, at de sociale koder er anderledes. Det er som om, input ikke svarer til output.

Forklaringen er som nævnt, at danskerne og russerne er så forskellige. Og det er en gave. En mulighed for at forstå vores måde at være på, tænke på, handle på. Vi skal tænke om udlændinge som spejle på vores kultur. Et spejlt er ikke farligt. Det viser blot, hvad der er. Hvis vi åbner vores øjne, kan vi nå utroligt lang med vores selvindsigt. Især i disse år hvor globaliseringen er nærmest komplet.

Jeg nyder mødet med det fremmede. Alle følelserne. Også frustrationen, frygten og forargelsen. Så er det, jeg er tæt på ny viden. Om mig selv og de andre. Det elsker jeg.

PS: Jeg behandler dette emne dybere i min bog Kulturspejlet – nøglen til global succes, hvor jeg underbygger bogens overordnede pointe: at dansk kultur er ekstrem.

Speak Your Mind

*