Dansk og russisk kultur er hinandens diametrale modsætninger

Dansk og russisk kultur er hinandens mosætninger

Russisk kultur er intens. Enten hader du den, eller også elsker du den. Jeg har været i begge ender af skalaen. Som ung kastede jeg mig ud en intens forelskelse i alt, hvad der var russisk.

Jeg lærte det russiske sprog med dets fremmede og spændende bogstaver. Så kunne jeg nemlig læse russisk litteratur, og den åbnede en hel ny verden til Pusjkin, Dostojevskij og Zamjatin.

Løgkuplerne på de russisk-ortodokse kirker betagede mig, og det samme gjorde historierne om russiske magtfulde zarinaer. For slet ikke at tale om realiseringen af den kommunistiske ideologi, og hvad det har gjort ved den russiske befolkning – det satte virkelig min idéhistoriske hjerne i omdrejninger.

Mødet med Rusland

Min forelskelse ophørte, i det øjeblik jeg tog til Rusland på egen hånd og arbejdede frivilligt på et børnehjem i Sankt Petersborg. Virkeligheden svarede ikke til glansbilledet med løgkuplerne.

Jeg lykkedes ikke med at opbygge en relation til russerne på børnehjemmet, hverken børnene eller de ansatte. De lukkede mig ikke ind. Det var, som om jeg ikke kunne knække koden til at lære dem at kende. Det er først nu, jeg helt har forstået, hvorfor jeg ikke kunne finde ud af at omgås russerne.

Forklaringen er ligetil. Jeg manglede en vigtig brik, som jeg har nu: Danskere og russere er diametralt modsatte på en række vigtige punkter, som har at gøre med relationen mellem mennesker.

Russerne er:

 1. Meget tilbageholdende og skal se dig an
 2. Går ikke så meget op i at holde tiden
 3. Formelle i et stejlt hierarki
 4. Stor ulighed i samfundet med maskuline værdier som at være først og størst
 5. Utrygge i forhold til, hvad fremtiden bringer
 6. Følelsesmennesker
 7. Kollektivistiske

Netop disse ting sprang mig i øjnene, fordi det var så anderledes end det, jeg var vant til. Det fik mig til at indse nogle ting om min egen danske kultur.

Danskerne er:

 1. Meget tillidsfulde over for hinanden og har også stor tillid til myndigheder og stat
 2. Tidseffektive og fokuseret på todo-lister
 3. Uformelle og fladt hiearki
 4. Stor lighedfølelse i samfundet med feminie samfundsdyder som inklusion og omsorg for den svage
 5. Trygge og optimistiske, hvad angår fremtiden
 6. Konfliktsky
 7. Individualistiske

Forskellene er til at føle på. Tjek selv efter – de er hinandens modsætninger for hvert punkt.

Disse forskelle påvirker relationen mellem danskere og russere. Vi har meget forskellige måder at opbygge tillid, for at vi kan stole på hinanden og skabe noget sammen. Det samme gælder måden, hvorpå vi kommunikerer, løser konflikter og i det hele taget er sammen med hinanden.

I Rusland lærte jeg mig selv at kende

Når vi rejser ud i verden, tror vi, at vi gør det for at opleve verden. I virkeligheden gør vi det for at blive klogere på os selv. Du har sikkert selv prøvet at sidde et helt andet sted på kloden og pludselig se dig selv og din kultur, dit land, din nationalitet med helt nye øjne. ”Sådan gør vi da ikke hos os!” har du måske tænkt. ”Det var da en sjov løsning / spændende måde / skør ting!”

Uden du tænker over det, sammenligner du med dit liv hjemme i Danmark. Måske har du mødt nogle lokale, som har spurgt ind til dit land. I sammenligner, spørger ind, er nysgerrige, forklarer ivrigt. I processen har du skabt nye indsigter for dig selv.

Det var netop, hvad er skete for mig i Rusland. Jeg fik holdt et kæmpe spejl op foran mig, som spejlede alle de modsætninger, jeg mødte i kulturen, og fik mig til at forstå, hvordan min egen danske kultur er skruet sammen.

Et eller andet ved russerne

”Der er ligesom et eller andet ved russerne”, sagde en section manager for en af vores danske, multinationale virksomheder til mig i telefonen i sidste uge. Han skal til at have mere med russerne at gøre og ved ærligt talt ikke, hvordan han skal gå i gang med samarbejdet. Han fornemmer, at de sociale koder er anderledes. Det er som om, input ikke svarer til output.

Forklaringen er som nævnt, at dansk og russisk kultur er hinandens diametrale modsætninger. Det er derfor, vi ikke får den forventede reaktion på det, vi sender ud. Det kan være meget frustrerende, men man kan også vælge at se russerne som spejle på vores danske kultur. Hvis vi gør det, får vi mulighed for at forstå vores egen måde at være, tænke og handle på.

Jeg glemte at se på mig selv først

Alt dette var jeg ikke klar over, da jeg tog til Rusland. Jeg havde ikke skænket en tanke, at min måde at være på kunne opfattes anderledes, end det var ment. Derfor stødte jeg på det ene svære kulturmøde efter det andet.

Dengang vidste jeg ikke, at man altid skal se på sig selv først, når man oplever et kultursammenstød. Først når man har styr på, hvad man selv bringer til bordet, kan man forholde sig til den anden part.

Jeg mødte op på børnehjemmet i flade sko og med en uformel tilgang mine omgivelser. Mit lighedsorienterede hjemland havde ikke klædt mig på til at navigere i et stejlt hierarki som det russiske. Jeg talte på samme måde til taxichaufføren som til direktøren på børnehjemmet. Det gav ikke positive resultater. Forholdet til de andre ansatte på børnehjemmet blev også besværligt, fordi jeg ikke intuitivt kunne finde min plads i hierarkiet.

I det hele taget har opholdet i Rusland lært mig, at hierarki er en faktor, vi skal tage med, når vi drager ud over landets grænser. Dansk hierarki ligger i den helt flade ende af skalaen, og vi vil derfor blive mødt med stejlere hierarkier, hvorend vi bevæger os syd for grænsen. I russisk kultur er det særligt vigtigt, fordi deres samfundshierarki ligger i den anden ekstreme ende af skalaen. Derfor er risikoen for kultursammenstød næsten uundgåelig.

Læs mere om russisk kultur:

Vil du dykke længere ned i russisk kultur og lære, hvordan du kan undgå disse kultursammenstød? Så se nærmere på mit gratis online kursus: Sådan lykkes du med russerne.

 


Gratis kurser om russisk kultur fra ruslandsekspert Mette Bærbach Bas

Mette Bærbach Bas er idéhistoriker med ekspertise i russisk kultur.

Hun er ekspert i kulturmødet og har skrevet bogen Kulturspejlet, som fortæller, hvor ekstreme vi danskere er – uden at vi selv kan se det.

Mette er desuden en populær oplægsholder og besøger skoler, i foreninger og på virksomheder, hvor hun fortæller om dansk og russisk kultur.

Læs mere om Mette Bærbach Bas.

Speak Your Mind

*