Korruption i Rusland – Sådan tackler danskerne problemet

Korruption i RuslandKorruption i Rusland er et stort problem. Så stort, at det næsten ikke er til at undgå. Derfor er danske virksomheder nødt til at tænke deres korruptionsstrategi ind fra starten, når de beslutter at entrere det russiske marked.

Siden jeg første gang begyndte at beskæftige mig med Rusland i 2005, er jeg stødt på mange forskellige tilgange til at takle korruption i Rusland. Jeg har kogt dem ned til fire strategier, som jeg kan se, danske virksomheder anvender. Her er først en kort opsummering:

 1. Meld klart ud, at I har en non bribery policy
  Det handler om at melde ud, at virksomheden ikke giver bestikkelse af nogen art. Det er den mest udbredte strategi, og den benyttes af alle de store multinationale selskaber. Ikke bare i Rusland, men i hele verden.
 2. Gør arbejdet ordentligt fra starten
  Det handler i bund og grund om den indstilling, virksomheden har til, hvordan man håndterer det russiske bureaukrati. I det lange løb er det mest lønsomt at gøre arbejdet ordentligt fra starten. Vælg at bruge de ressourcer, der skal til, for at dokumentation og tilladelser er i orden.
 3. Find en måde at komme uden om situationen på
  Det handler om, at man kan vælge slet ikke at gå ind i en situation, hvor korruption er et problem. Korruption ses ofte i forbindelse med fortoldning af varer, som eksporteres til Rusland. Kilden til de fleste bestikkelsesproblemer er nemlig de indviklede toldregler og høje og meget svingende toldsatser. Dette kan løses ved at levere fra fabrikken og lade den russiske kunde stå for importen.
 4. Betal for at få jeres ting igennem
  Det er en mulighed, som faktisk vælges til oftere, end vi bryder os om at tale om. Den handler om, at du betaler, hvad det koster for at få dine ting i gennem. Det er en fremgangsmåde, som oftest benyttes af mindre virksomheder og af virksomheder, som ikke har så stor erfaring med Rusland.

Korruption i Rusland – strategi # 1: Meld klart ud, at I har en non-bribe policy

Den første og bedste strategi er at melde klart ud, at man ikke giver bestikkelse af nogen art. Det er den mest udbredte strategi. Den benyttes af alle de store multinationale selskaber. Ikke bare i Rusland, men i hele verden.

Bestikkelse var faktisk fradragsberettiget før 1999, men i dag er det forbudt og rummer en stor risiko for virksomhederne. Den russiske regering har under Medvedev iværksat en række tiltag til at slå ned på korruption. Der er en udbredt accept i dag i Rusland af, at udenlandske virksomheder tager afstand fra bestikkelse.

Men en ting er at have et princip om at sige nej til korruption. Noget andet er at håndhæve det i praksis. Her kan vi lære af de virksomheder, som har udtalt sig om emnet.

Viljen til at være (mælke)hvid

Det første virksomhedsinterview, jeg lavede til Ruslandseksperten.dk, var med Arla i sommeren 2010. Jeg har skrevet et blogindlæg om det, der hedder Viljen til at være (mælke)hvid. Her fortæller daværende business director, Asger Drewes Jørgensen, at Arla fra starten havde den strategi, at de ville være hundrede procent hvide, altså gøre alting efter bogen. Man fulgte alle regler og lavede alt papirarbejdet. I begyndelsen var det vældig besværligt at få alle samarbejdspartnere til at indse, at man ikke ville lægge penge under bordet for for eksempel at få varerne gennem tolden.

Imidlertid har det været al besværet værd, for nu oplever Arla, at det hele går meget nemmere. Det hænger dels sammen med, at der i de seneste år er sket en klar udvikling, hvor man fra statens side har forsøgt at slå så meget som muligt ned på korruption. Asger Drewes fortalte mig dengang, at de kan mærke, at tingene nu går nemmere igennem, fordi Arla følger reglerne. Arla ses faktisk som mere troværdige, fordi de følger reglerne, og det letter samarbejdet for begge parter.

Penge under bordet

For det går jo begge veje. Ligesom russerne gerne forlanger en skilling, for at tingene skal gå lidt mere smidigt, så tilbyder de gerne penge og gaver for at få deres ting igennem.

Det oplever Dong for eksempel, og de har en klar strategi om at uddanne deres medarbejdere i at håndtere bestikkelse. Det vil sige, at de medarbejdere, som sidder i stillinger, hvor de kan blive tilbudt bestikkelse, for eksempel indkøbere, får den uddannelse, der skal til. Dong er jo et meget stort selskab, og de er nødt til at have klare regler for, hvordan hvordan de situationer skal håndteres, så det ikke er op til den enkelte medarbejders dømmekraft. Det kan så godt komme til at betyde, at der er nogle handler, som virksomheden ikke kan indgå. Det er en del af spillet.

Korruption i Rusland – strategi # 2: Gør arbejdet ordentligt fra starten

De store multinationale selskaber kan udmærket have strategier til at sige nej til korruption, for de har råd til at lade handlen falde. Men hvad gør du, hvis du er et mindre speditørselskab, og du står ved grænsen med din fragt og kan ikke komme ind i Rusland, fordi der står en tolder med et mistænkeligt apparat og siger, at din last er radioaktiv, og du må betale en ekstra afgift for at få den ind i landet?

Eller hvis du har en produktionsvirksomhed med 30 ansatte, og pludselig møder en gruppe mænd op fra kommunen med et stykke papir, som siger, at du ikke lever op til den og den sikkerhedsnorm, og at de er nødt til at indstille produktionen, indtil forholdende er bragt i orden?

Det du skal gøre her er at følge strategi # 2. Den handler i bund og grund om den indstilling, du har til, hvordan man håndterer det russiske bureaukrati. Det, der har vist sig mest lønsomt i det lange løb, er at gøre arbejdet ordentligt fra starten.

Ansæt en russer

Russisk bureaukrati er enormt kompliceret. Hvis du for eksempel skal have en byggetilladelse, så skal du indhente de første 600 forskellige underskrifter, og de skal vel at mærke være i den rigtige rækkefølge. Her kan du nemt komme til at gå galt i byen. Løsningen er at hyre en konsulent, som har som den eneste opgave at gå fra kontor til kontor og stå i kø. Der findes mange herboende russere, som kender det russiske bureaukratiske system, og som kan løse den opgave. Det vigtigste er, at tingene er i orden. For så står du stærkest den dag, der kommer en kontrol.

Som dansker har vi jo en stærk autoritetstro. Det gælder især mindre virksomheder, som ikke har den store erfaring med at gøre forretning i Rusland. Så kan det godt virke overvældende med alle de regler. Men erfaringen viser, at den fremgangsmåde, som bedst kan betale sig, er at gøre benarbejdet – og gøre det rigtigt første gang.

Korruption i Rusland – strategi # 3: Find en måde at komme uden om situationen på

Du kan vælge slet ikke at gå ind i en situation, hvor korruption er et issue. Korruption ses ofte i forbindelse med fortolding af varer, som eksporteres til Rusland. Her har vi kilden til de fleste bestikkelsesproblemer: nemlig de indviklede toldregler og de høje og meget svingende toldsatser.

Et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan gå i en stor bue uden om korruptionssituationen, er firmaet Lachenmeier fra Sønderborg. De valgt en fremgangsmåde, som, jeg personligt synes, er ganske fornuftig. De siger, at “told – det er noget, kunden sørger for”.

Lachenmeier er en produktionsvirksomhed, som laver komponenter og anlæg til landbrugsindustrien, og de eksporterer blandt andet til Rusland. De har som et vilkår, at hvis kunden vil have deres varer, så skal de selv sørge for at få varerne ind i Rusland. På den måde ligger ansvaret for fortolding hos kunden. Lachenmeier kan dermed koncentrere sig om det, de er bedst til, nemlig at producere komponenter og anlæg af høj kvalitet.

Korruption i Rusland – strategi # 4: Betal for at få dine ting igennem

Denne strategi er en mulighed, som faktisk vælges til oftere, end vi bryder os om at tale om: Den handler om, at du betaler, hvad det koster for at få dine ting i gennem. Det er en fremgangsmåde som oftest benyttes af mindre virksomheder og af virksomheder, som ikke har så stor erfaring med Rusland og måske ikke har så stor pondus.

Du skal vide, at hvis du betaler, så skal du betale altid. Har du først betalt dig til en certificering eller betalt et beløb for, at man ser bort fra et manglende stempel, kan du godt regne med, at der er nogen, der på et tidspunkt finder det sted, hvor stemplet mangler. Det sker altid, når du er sårbar, og så er magtforholdet et andet, og beløbet er måske ti gange så meget denne gang som første gang, du betalte.

 

Læs også:

Læs mine andre artikler om korruption i Rusland.

 


Gratis kurser om russisk kultur fra ruslandsekspert Mette Bærbach Bas

Mette Bærbach Bas er idéhistoriker med ekspertise i russisk kultur.

Hun er ekspert i kulturmødet og har skrevet bogen Kulturspejlet, som fortæller, hvor ekstreme vi danskere er – uden at vi selv kan se det.

Mette er desuden en populær oplægsholder og besøger skoler, i foreninger og på virksomheder, hvor hun fortæller om dansk og russisk kultur.

Læs mere om Mette Bærbach Bas.

Speak Your Mind

*