Russisk bureaukrati: Format frem for indhold

Russisk bureaukratiRussisk bureaukrati er en sikker vinder, når jeg holder workshops for virksomheder. I denne uge holdt jeg et to-dages kulturtræningsforløb for et dansk team, som ønskede at forbedre samabejdet med deres russiske kolleger. Den danske virksomhed havde produktion lidt uden for Moskva, og samarbejdet fungerede nogenlunde. Men ikke optimalt.

Det danske team var nemlig den ene part i et kulturmøde, hvor ingen af parterne havde de rigtige redskaber. Redskaberne bunder i en forståelse af både sin egen og modpartens forretningskultur. Så teamet blev klædt på til at forstå de værdisæt, der kendetegner danskere og russere på arbejde. En af de vigtigste værdisæt er format kontra indhold.

Regel nr. 1: Format frem for indhold

I den russiske forretningskultur gælder reglen om, at format står før indhold. Det betyder i praksis, at alt det formelle har en relativ stor betydning. I hvert fald større end vi som danskere er vant til. Så hvis det formelle ikke er på plads, vil et dokument højst sandsynligt blive afvist.

Eksempler, hvor en kontrakts gyldighed er blevet underkendt af det russiske bureaukrati kan f.eks. være:

  • En adresse er stavet forkert.
  • Der er fejl i transkriberingen.
  • Oversætteren har brugt ordet фирма (firm) frem fra компания (company), selv om den juridiske betydning formelt er den samme.

I dansk forretningskultur har det formelle ofte mindre betydning. Her er det indholdet, der tæller. I kraft af vores uddannelsessystem er vi faktisk trænet til at se ud over formaliteterne og gå direkte efter indholdet. Det betyder, at vi danskere i vores tilgang til arbejdslivet er tilbøjelige til gå direkte til, hvad er ligger bag informationen. Hvis vi kan se, at der er en formel fejl, vil vi ofte tage ansvar for at rette den selv i stedet for at sende den tilbage til kilden.

Russisk bureaukrati handler om formaliteter

I russisk forretningskultur er man vant til meget tydeligt udstukne retningslinjer. Medarbejdernes beføjelser er relativt begrænsede. De vil ofte ikke have hjemmel til at rette formaliteter og vil derfor ikke tage ansvar for det.

Her oplever vi et typisk kultursammenstød. Danskerne irriteres over russernes manglende påtagelse af ansvar for at få ekspederet opgaven, og danskerne frusteres over den ekstra tid der nu skal gå med at sende dokumenter frem og tilbage. Russerne forstår ikke, hvor de modtager dokumenter, som ikke er i orden.

Efter det danske team havde fået indsigt i, hvor russerne kommer fra. Hvad der kendetegner det russiske bureaukrati og den enkelte ansattes ansvarsområder, var de langt mere tilbøjelige til at gøre en indsats for at levere i det rette format. Også selvom det betød, at de måtte hive og trække i russerne for at få information om, hvordan dette forjættede format skal se ud. For russerne kan sjældent forklare det selv. Sådan er det bare.

Så når vi nu ved, at i Rusland skal det formelle være på plads, så kan vi gøre os den tjeneste at holde os orienteret om, hvordan tingene skal se ud, når vi afleverer dem. Det kan vi gøre ved at:

  1. Have en løbende dialog med det russiske team om, hvordan proceduren skal se ud.
  2. Holde os opdateret på lovgivning, som ofte har indflydelse på disse forhold.
  3. Sætte en ære i, at det, vi leverer fra dansk side, er 100 % i orden.

Læs mere:

Hvis du vil læse mere om ledelse i de postsovjetiske lande, skal du se disse to blogindlæg:

Det skal du vide, når du skal lede russere
Det skal du vide, når du ansætter russere

 

Speak Your Mind

*