En blog om russisk forretningskultur, forbrugermentalitet og kulturoversættelse

Matrosjka

Velkommen til en blog om Rusland med fokus på, hvordan danske virksomheder gør business i den russiske forretningsverden. Først et overblik:

Med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 blev der åbnet op for eksport og samarbejde for dansk erhvervsliv på det russiske marked. Det er dog gået op og ned med eksport og ekspandering, da de økonomiske forhold i Rusland efter 1991 har været yderst svingende. Efter Putins overtagelse af præsidentembedet i 2000 har økonomien og det russiske marked stabiliseret sig tilstrækkeligt, til at dansk erhvervsliv har etableret eksportsamarbejder, åbnet butikker, opstartet fabrikker og truffet aftaler om outsourcing.

Frem til 2007/2008 har der således været kapitalstyrke hos de danske virksomheder til at rette aktiviteterne mod øst, men i de sidste par år har finanskrisen lagt en dæmper på aktiviteterne. Blandt andet har svingende toldafgifter og problemer med at få kreditforsikret varer i Rusland medført, at danske virksomheder pt. (dette er skrevet i 2010) har sat ekspansionsplanerne i Rusland på hold.

De stabiliserede russiske forhold under Putin har medført en stigning i den russiske middelklasse, som er blevet mere købestærk og dermed en attraktiv målgruppe for udenlandske og herunder danske produktionsvirksomheder. Store danske virksomheder som Danfoss, Grundfoss, Arla, Carlsberg, Bisca og mange flere er velfunderet i Rusland, mens andre virksomheder, som f.eks. Jysk ikke har formået at få afsat sine varer på det russiske gigantmarked. Hvorfor ikke? Markedet er der, og kundens behov og købekraft tæller i virksomhedernes favør.

Min tese er, at selv om russerne ligner os, er der kulturelle forskelligheder både i forretningskulturen og forbrugernes mentalitet, som kan være svære at sætte ord på, men som spiller en afgørende rolle. Ved at identificere denne forskellighed og formidle den til dansk erhvervsliv kan den bruges proaktivt i samarbejdet med russiske virksomheder.

Denne blog vil undersøge danske virksomheder vilkår i og erfaringer med Rusland. Dette gøres primært gennem interviews med relevante virksomhedsparter, ud fra min egen erfaring med at arbejde i Rusland, hvad jeg inspireres af i mit netværk, og hvad jeg ellers kommer frem til i min research. Jeg behandler også aktuelle emner i pressen.

God læselyst og send mig gerne en kommentar!

Speak Your Mind

*