Er Rusland stadig et BRIK-land?

På nettet stilles der lige nu en del spørgsmål om, hvorvidt Rusland nu er kvalificeret til at være et BRIK-land eller ej. Argumenterne handler om vækstraten og om den russiske befolkningstilbagegang. En anden diskussion går på, om det overhovedet kan betale sig at satse på BRIK-landene, når vores nær-markeder, de andre skandinaviske lande samt England og Tyskland, aftager en ti gange så meget af Danmarks eksport. Lad mig i dette indlæg perspektivere debatten med to så velkendte ord: Produktion og fremtidssikring.

Produktion
Vi oplever i disse år en ændring i danske virksomheders vilkår i produktionslande som Kina og øst-landene. Kina, Polen, Ukraine og til en vis grad også Rusland er traditionelt lande, hvor danske virksomheder får produceret deres varer billigt med henblik på salg på eget marked, nærmarkeder og vestlige markeder. Sådan er det ikke mere. Nu producerer Bestseller til kineserne, og Danfoss målretter sine termostater til polakkerne, ukrainerne og russerne.

Fremtidssikring
Markedsbetingelserne har ændret sig, og danske virksomheder har allerede tilpasset sig. Det er ikke for ingenting, at regeringen med Udenrigsministeriet som facilitator, Eksportrådet, Dansk Industri og Dansk Erhverv alle rykker på vækstlandene. Selvom der er masser af god forretning i fortsat at eksportere til vores nærmarkeder, er det ikke blot en fiks idé, at Danmark skal ud på de nye vækstmarkeder. Brasilien er et godt eksempel på, hvordan verden er ved at vende: Landets finansminister har for et par uger siden offentliggjort en plan om, hvordan Brasilien og de andre BRIKS-lande kan hjælpe Europa økonomisk, så det gamle land kan komme på fode igen.

Ruslands position som et BRIK-land
Jeg må også kommentere Ruslands position som det såkaldt svageste BRIK-land. Først og fremmest har jeg under min research fået det generelle indtryk, at alle fire lande er ombejlede af hele den vestlige industri-sektor. Grupperingen som BRIK sætter fokus på de fire største vækstmarkeder og kommende globale magtcentre, og Rusland er ingen undtagelse i dette regnestykke om magt. Rusland er det af BRIK-landene, som ligger nærmest Europa, og dets regeringen er et særdeles ivrigt og aktivt medlem i klubben. Vi ser en spændende udvikling i møde.

Jeg medgiver, at landet står over for udfordringer som den demografiske tilbagegang, utilstrækkelig infrastruktur og korruption, og landets vækstrate ligger “kun” på omkring 4 % mod Kinas 9 %. Vækstraten i Rusland er dog stadig opadgående, og hvad udfordringerne angår, har hvert BRIK-land sine egne, som landene hver især skal håndtere, og som vi i Vesten skal lære at give dem tid til at håndtere.

Fra BRIK til BRIKS
Sydafrika er kommet med i klubben som det femte vækstmarked, og det byder på nye perspektiver og et tiltrængt fokus på denne verdensdel. Sydafrika har råvarer at tilbyde og er faktisk mere interessant for de fire førende udviklingsøkonomier, end Vesten er. Så trods en lavere BNP giver det god mening at optage det nye medlem i klubben.

 

Perspektiver på debatten og kilder:
Massiv BRIK-satsning kan være en fejltagelse
BRIK er blevet til BRIKS

Speak Your Mind

*