Folkesundhed: Russerne har det ikke ret godt

Russerne har det ikke ret godt. Det står faktisk rigtig skidt til med folkesundheden i Rusland. WHO placerer Rusland på en 130’e plads på listen over verdens landes sundhedssystemers effektivitet. Det er næsten lige så slemt med folkesundheden, hvor Rusland rangerer som nummer 127.

Russerne ryger for meget, de spiser dårligt, og frygtelig mange har et alkohol- eller narkotikamisbrug. Alt dette resulterer naturligvis i sygdomme. Desuden har Rusland en demografisk udfordring: De ældre udgør en betydelig befolkningsandel, hvilket også bidrager til en øget sygdomsrate.

Disse forhold gør, at russerne er 30 % mere udsatte for at blive syge end resten af europæerne. Det er en meget høj sygdomsforekomst for en nation. Den kedelige tendens ser ikke ud til at ændre sig foreløbig. Tværtimod forventes det, at man i Rusland også i fremtiden vil imødese en større sygdomsbyrde end i noget andet land i Europa.

Nye krav fra forbrugeren
Siden årtusindskiftet er der vokset er ny forbrugergruppe frem i Rusland: Den nye middelklasse, som stiller krav til samfundet og har klare ønsker til livskvalitet og sundhed. Det kommer blandt andet til udtryk i forbruget af medicinalprodukter, som i følge Dansk Industri stiger med 13 % om året. Dog skal det siges, at medicinforbruget er væsentligt lavere i Rusland end for eksempel i USA: En russer forbruger 74 dollars per indbygger pr. år mod amerikanernes forbrug på 704 dollars.

Den høje forekomst af sygdomme og en øget købekraft hos den russiske middelklasse gør, at flere kunder køber mere receptfri medicin. Derfor skyder der apoteker op over alt i Rusland i disse år. Apotekerne og den rådgivning, der finder sted der, nyder stor tillid blandt befolkningen.

Den russiske medicinalindustri skal udvikles – hurtigt!
Der er ingen tvivl om, at inden for medicinalindustrien har Danmark noget at gøre på det russiske marked. Inden for den russiske sundhedssektor er så mange og så alvorlige udfordringer, at den russiske regering ikke har råd til at udelukke udenlandske investeringer og udenlandsk aktivitet.

Sundhedssektorens haltende tilstand er skyld i mange sociale problemer, for mange produkter kan fås uden recept, og det betyder, at mange russere overmedicinerer eller fejlmedicinerer. Desuden er produkterne ofte af meget dårlig kvalitet, og det betyder igen sociale konsekvenser.

Den russiske regering er selvfølgelig opmærksom på tingenes ulykkelige tilstand, og et af midlerne til at forbedre den russiske folkesundhed er at udvikle den russiske medicinalindustri. Regeringens målsætning er, at lokal produktion skal udgøre 50 % af den russiske efterspørgsel, men der er lang vej mod dette mål. Der er med andre ord et loop, hvor udenlandske virksomheder kan positionere sig og rette sine aktiviteter mod den russiske forbruger.

I disse år etablerer et betydeligt antal medicinalvirksomheder sig i Rusland. De place produktionen af medicinalvarer, som skal sælges til russerne, i Rusland, hvor arbejdskraften er billigere og den lokale aftagelse er betydelig.

Rusland brug for ny teknologi for ikke at sakke længere bagud, og man er interesserede i at samarbejde med udlandet. Men det kræver meget politisk pondus og forretningsmæssig styrke, for der er også meget politisk modstand netop i medicinalindustrien, da man ikke ønsker at miste russiske arbejdspladser. Danske medicinalvirksomheder vil derfor have brug for en omfattende entry strategy.

Et marked i vækst
Markedet for medicinalvarer i Rusland vokser, efterhånden som flere udenlandske medicinalvirksomheder investerer i at etablere salgsrepræsentationer og åbne fabrikker i Rusland. Det er den almindelige russiske forbruger, som med ønsket om en forbedret livskvalitet nu stiller krav til kvalitet og pris på medicinalvarer.

Vi taler ikke blot om et marked, hvor vi kan tjene gode penge ved at eksportere vores udstyr, teknologi, produkter og knowhow. Det er også en mulighed for, at vi kan tage et socialt ansvar på os og at bidrage til at højne den russiske folkesundhed og russisk livskvalitet.

Rygning dræber flere russere en alkohol

Vidste du at…

Rygning dræber flere russere end alkohol?

Alkohol dræber ca. 30.000 russere årligt.
Rygning dræber ca. 350.000 russere årligt.

Speak Your Mind

*