Erfaringer fra Rusland: Jeg vidste ikke, at magtforholdet var så vigtigt

Mangforholdet betyder alt i RuslandMagtforholdet mellem russere og danskere er en udfordring. Det har Torben Kirkholt og hans assistent Amalie Topp måttet sande. De arbejder for Ebmpapst, der fremstiller og sælger ventilatorer. Deres kontor ligger i Brøndby, og hovedkoncernen er placeret i Tysland med afdelinger i næsten alle verdens lande, heriblandt Ukraine, Hviderusland samt Rusland.

Torben har til opgave at overvåge og udvikle virksomhedens nordiske og østeuropæiske afdelinger. Til at hjælpe sig har han Amalie, sin personlige assistent. Indledningsvist skal Torben rejse rundt til alle de afdelinger, han har ansvar for. Her skal han skabe relationer, indsamle data og spotte udviklingsområder.

Timingen var perfekt

Kulturtræningen kom ind i billedet på det helt rigtige øjeblik. Torben og Amalie havde lige været i Sankt Petersborg og besøge en af afdelingerne. Besøget blev ikke så vellykket, fordi kulturforskellene spændte ben for opbygningen af relationen til russerne.

Noget måtte gøres, for de havde tre andre besøg i kalenderen inden for kort tid. Derfor tog de kontakt til mig og bookede en halv dags workshop om dansk og russisk forretningskultur.

Under workshoppen forklarede jeg, hvordan Danmark og Rusland har udviklet sig vidt forskelligt i løbet af det sidste århundrede. Det hjælper til bedre at forstå, når russerne reagerer anderledes, end vi måske forventer.

Forstå magtforholdet og ret ind

Torben og Amalie fik hjælp til at navigere i det russiske hierarki, lære sin egen rolle i hierarkiet at kende og sørge for, at ordrerne bliver udført.

Torben havde nemlig det ”problem”, at han havde for vane at søge konsensus og fremme medarbejderindflydelse. Det er gode vaner i en flad hierarkisk struktur som den, vi har i Danmark. Men det virker ikke i Rusland.

Der måtte nye strategier til. Faktisk skulle Torben lære at spille sin rolle på en helt anden måde, hvis magtforholdet skulle forblive intakt. Han måtte f.eks. stoppe med at sige sine overvejelser højt for at modtage input. I stedet skulle han spille rollen som den øverste chef, der havde det sidste ord.

Torben skulle også stoppe med at forklare baggrunden for sine beslutninger. I stedet skulle han formulere sine ordrer klart og tydeligt (imperativ + please) uden omsvøb og uden en masse uddybende bisætninger.

Konservative kønsrollemønstre

Under kulturtræningen arbejdede vi også med relationen mellem mænd og kvinder i Rusland. Torbens assistent Amalie var nemlig udfordret på – ja, at hun var kvinde. Kønsrollemønstret i Rusland er langt mere konservativt. Det betød for Amalie, at hun ofte blev placeret ude på sidelinjen, og dér var hun jo ikke nogen hjælp for Torben.

Vi arbejdede derfor med, hvordan Amalie bedre kunne navigere i dette konservative kønsrollemønster. Problemet var, at Amalie var fanget i sekretærrollen, men i virkeligheden havde hun meget mere ansvar end de russiske sekretæter. Hun havde brug for at være med, hvor det skete, for at udføre sit arbejde korrekt. Det krævede en tydeliggørelse at Amalies position og ansvarsområde over for russerne.

Torben var øverst i hiearkiet, og hvis han ønskede at have sin assistent med ved herrebordet, så måtte han insistere på det. Amalie måtte til gengæld arbejde på at vænne sig til, at mændene holdt døren for hende og bar hendes bagage.

Magtforholdet handler om at spille sin rolle

Uanset hvilken social sammenhæng, man indgår i, har man en rolle at spille. For det meste fornemmer vi intuitivt, hvordan vi skal opføre os. Det gælder i situationer, hvor vi deler et fælles kulturelt udgangspunkt.

Når vi kommer til f.eks. Rusland, hvis kultur er diametralt modsat vores, kan vi nemt føle, at vi pludselig er ude på dybt vand og har svært ved at navigere. Da kan det hjælpe at arbejde på at lære at spille sin rolle korrekt. Det handler ikke om at manipulere, snarere om at forstå de mekanikker, der får folk til at reagere, som de gør.

Som Amalie og jeg konkluderede under vores debriefing en måned efter workshoppen: ”Der går ikke noget af mig ved at gøre det på russernes måde. Så længe man ikke lader sine grænser overskride”.

I tilfældet med Torben og Amalie var det hierarkiet og kønsrollemønstret, som udgjorde de største kulturforskelle. Så snart Torben og Amalie blev bevidst om forskellene og fik lagt en strategi og fik de rette redskaber samt den rette forståelse, blev det utroligt nemt at navigere i Rusland.

Resultat blev to langt nemmere besøg i Ukraine og Hviderusland. Tingene gled nemmere, fordi alt det, der havde ”støjet” under det første besøg, nu var væk. Danskerne agerede nu på en måde, som russerne kunne forholde sig til. Dermed forsvandt modstanden, og vejen var åben til at skabe og udvikle de relationer og indhente de data, som var den oprindelige mening bag besøgene. De kunne med andre ord endelig gøre deres arbejde.

”Jeg vidste ikke, at magtforholdet var så vigtigt”

Fremover skal Torben og Amalie arbejde på at forfine de roller, som de har fået forståelse for under kulturtræningen. De skal fortsætte med aktivt at bruge den baggrundsviden, der er nødvendig for at udføre deres arbejdsopgaver uden misforståelser og mistillid.

Mest af alt er de glade for at have forstået magtforholdet i russisk hierarki. ”Jeg vidste ikke, at magtforholdet var så vigtigt”, sagde Torben til mig efter de to vellykkede besøg i Ukraine og Hviderusland.

Det har gjort en stor forskel at forstå forskellene mellem dansk og russisk kultur. Især fordi Torben og Amalie er gode til at observere på russerne og forstå det indbyrdes sociale spil. Med den nye forståelse af spillereglerne er det langt sjovere og givende at arbejde sammen med russerne, hviderusserne og ukrainerne.

Læs mere

  • Man giver sjældent gaver i erhvervslivet i Danmark, men det skal du i Rusland. Både når du besøger en russiske virksomhed, når du besøger russerne privat, og når de kommer her til Danmark. Læs denne gaveguide for gode gaveidéer til russere.
  • Er du bange for at blive misforstået eller skabe mistillid til din russiske samarbejdspartner? Så kan du med fordel se nærmere på denne online workshop om Takt og tone i russisk business.

 


Gratis kurser om russisk kultur fra ruslandsekspert Mette Bærbach Bas

Mette Bærbach Bas er idéhistoriker med ekspertise i russisk kultur.

Hun er ekspert i kulturmødet og har skrevet bogen Kulturspejlet, som fortæller, hvor ekstreme vi danskere er – uden at vi selv kan se det.

Mette er desuden en populær oplægsholder og besøger skoler, i foreninger og på virksomheder, hvor hun fortæller om dansk og russisk kultur.

Læs mere om Mette Bærbach Bas.

 

 

Speak Your Mind

*