Kulturforståelse er en forudsætning for korruptionsforståelse

Der er ingen tvivl om, at samspillet mellem politisk ledelse og borgere udmønter sig i en helt anden grad i Rusland end i vores danske etablerede demokrati. Hvor danskerne gentagne gange er kåret til verdens lykkeligste folk, ligger russerne på en 68.-plads. Det er en forskel, der er til at tage at føle på. Et andet eksempel: Danmark er verdens mindst korrupte land. Vi har en flot førsteplads. Russerne ligger som nr. 127 ud af 177 af verdens lande.

Det er interessante forskelle, og det er ikke noget under, at danske erhvervsfolk og danske eksportvirksomheder finder det svært at indtræde på markeder med høj korruption. Det kræver, at virksomhederne arbejder på at erhverve sig ny viden, som gør dem klogere på sig selv såvel som på russerne og den russiske korruption, som synes at være et givet vilkår, vi må og skal lære at håndtere. Korruptionsforståelse hører ind under kulturforståelse i min optik, og derfor er det vigtigt at medtage parametre som hierarki, status og magt, når vi taler om korruption.

Hvad kræver det?

Jeg ser et generelt behov for afklaring af, hvilken rolle korruption i Rusland spiller for dansk erhvervsliv. På længere sigt er der også brug for en holdningsnuancering, som min aktivitet som kulturtræner og kulturel mentor i nogen grad kan afstedkomme. Herudover ser jeg et behov for anvendelige redskaber til at håndtere de forretningskulturelle forskelle mellem danskere og russere. Det handler om tillids- og relationsopbygning, navigation i hierarkiet, kommunikation mellem danske og russiske teams, ledelse af russiske medarbejdere, forhandling og generel takt og tone. I alle disse områder findes korruption som et vilkår. Som jeg ser det, er kulturforståelse derfor en forudsætning for korruptionsforståelse.

Her ser jeg kulturtræningen som et vigtigt redskab. Jeg mener, at kulturforståelse er den mørtel, som binder en succesfuld eksportforretning sammen. Kulturen gennemsyrer alle aspekter i en forretning, og ved at optimere medarbejdernes og ledelsens kulturelle intelligens kan vi skrue på mange forskellige parametre og højne kvaliteten af den interne kommunikation, strategi og udvikling.

For eksempel stod jeg i foråret 2013 for en todages kulturtræning for en stor varmekomponentvirksomhed i Silkeborg. Det danske team havde store udfordringer ved at samarbejde med det russiske team på fabrikken i Moskva. Ved at informere danskerne om, hvor russerne kommer fra, herunder deres forhold til og rolle i stat og samfund, kunne jeg transformere danskernes måde at tilgå samarbejdet med russerne. Herefter gjaldt det blot om at installere nogle konkrete procedurer og redskaber til optimering af kommunikationen, og så var de good to go.

Metoden er ofte enkel, og man kommer nemt til at annullere kulturforståelse ude i virksomhederne, fordi det ikke kan ses på bundlinjen.

Speak Your Mind

*