Ledelse af østeuropærere – hvad med de danske værdier?

Ledelse af østeuropærereLedelse af østeuropærere ligger ikke altid til højrebenet for danskere. Det har en læser måttet sande. I den forbindelse har han sendt mig følgende spørgsmål:

Hej Mette

Jeg arbejder som konsulent indenfor gartneri. De danske gatnerier har en del østeuropæere ansat, ukrainer, polakker, rumænere mm. Det er typisk unge mennesker mellem 20 og 30 år. De fleste gør et udmærket stykke arbejde, og gartneriejerne er rigtig glade for det arbejde, de udfører.

Men jeg oplever frustration hos gartneriejerne, når deres østeuropæiske medarbejdere udviser for lidt initiativ. Det vil sige, når de tænker for lidt selv og ikke bidrager med forslag til forbedringer i den daglige drift.

En gartneriejer havde i forbindelse med en udvidelse af sin bedrift taget sine ukrainske ledere med på en udenlandsk inspirationsstudietur. Efterfølgende har han fortalt mig, at det var spildt af penge. Ud fra sin danske baggrund havde gartneren håbet på, at de i fællesskab kunne sparre og inspirere hinanden. Men hans ledere sparrer ham ikke med deres erfaringer og viden og inspiration. Derimod har det givet større afstand i hans medarbejderflok, da de 2 ledere ”føler sig mere vigtige”, nu de har været med ejeren på tur.

Jeg har læst dit blogindlæg om, at danskere og russere er hinandens kulturelle modsætning samt din bog Kulturspejlet.

Jeg tænkte på, om du kunne have nogle gode forslag til, hvordan danske gartneriejere bedre kan forstå deres østeuropæiske medarbejdere og lykkes med at lede dem?

Med venlig hilsen
En anonym læser

Kære anonyme læser

Hvis du skal give dine danske gartnerikunder 3 hurtige overskrifter om kulturforskelle mellem Skandinavien og Østeuropa, så er det:

  • Hierarki
  • Tillid
  • Sprog

Det er her, de største forskelle i kulturen viser sig, og her de største genveje gemmer sig. Hvis de danske gartneriejere har disse tre ord i baghovedet, så bliver ledelse af østeuropærere meget nemmere. Lad mig kort gennemgå de tre områder:

Fladt vs. stejlt hierarki

Danmark har et af de fladeste hierarkier i verden, og derfor vil vi altid møde stejlere hierarkier, når vi kommer længere syd og øst for vores grænser. En østeuropæer har meget investeret i sin plads i hierarkiet. Jo højere oppe på hierarkiets rangstige man er, jo flere privilegier og jo mere magt har man. Det er derfor, gartneriejeren i dit eksempel oplevede, at de ledere, der havde været med på turen, ”følte sig mere vigtige end de andre”.

I Østeuropa er man stadig mærket af kulturen under Sovjetunionen med femårsplaner, der skulle opfyldes for planens skyld, ikke for resultatets skyld. Derfor er de ikke vant til at tænke pragmatisk og tage kritisk stilling til, om et produkt nu har den rette kvalitet, eller om noget kan gøres endnu bedre.

Det hjælper altså ikke at tilskynde østeuropæerne til at tænke kritisk eller give forslag til forbedringer. De er ganske enkelt ikke trænet til det og vil helst ikke rode sig ud i noget, de ikke er trygge ved.

Man har nemlig en anden tilgang til at lave fejl i Østeuropa end i Danmark. Danskere indrømmer gerne fejl, fordi vi lærer af det og får et bedre slutprodukt. Men det gælder ikke i de postsovjetiske lande. Her er det ikke omkostningsfrit at indrømme, at man har lavet fejl. Derfor tager man ikke mere ansvar, end man skal. Faktisk helst lidt mindre.

Danske værdier i ledelse af østeuropærere

Måske har I et ønske om at bruge danske værdier, når I leder østeuropæerne. Det kan godt lade sig gøre, men man kan ikke gøre det med ét slag. Og mens man arbejder på at fremelske de værdier, man føler er vigtige, kan man med held bruge deres kultur som et middel frem for en modstand.

Når I ved, at hierarkiet er stejlt, så brug det konstruktivt, så I kan skabe tryghed blandt medarbejderne. Ingen kan lide at få sine vaner vendt om 180 grader, men med små skridt kan I skabe en god blanding af det bedste fra den østeuropæiske og den danske tilgang.

Jeg vil derfor råde til, at man bruger mindre tid på kaffe, rundbordssnak og ros/anerkendelse og mere krudt på at være tydelig i forventningsafstemningen. Kommuniker med bydeform + please og gør dem trygge i at vide, hvor deres arbejds- og kompetenceområde begynder og slutter.

Se på dig selv først

Husk: Se altid på dig selv først, når du bliver trigget i kulturmødet. Tit er det fordi, du har noget essentielt i spil. Det dækker ofte over en kulturforskel, eller at du simpelthen er ”opdraget” til at håndtere en udfordring anderledes end dem. F.eks. at de måske er bange for at lave og indrømme fejl, fordi det håndteres meget anderledes hos dem end hos os.

Det kan også være, at de måske ikke er vant til at tænke selvstændigt i opgaveløsningen og ikke har tradition for at overlevere bedste praksis. Derfor læser de ikke manualen, men gør bare nogle halvhjertede forsøg på at løse opgaven. Det kan gøre ledelse af østeuropærere frustrerende, men det kan forklares i den forskellige baggrund og historie.

Tillid er alfa omega

I de postsovjetiske lande tager det længere tid at opbygge en relation. De skal se dig an for at vurdere, om du er en risikofaktor, eller om de kan stole på dig. Hvis du til gengæld lykkes med at opbygge tilliden, har du meget nemmere ved at få dine ting igennem i Østeuropa. Det er, fordi et ord er et ord, og dit ord har stor vægt, når du er inde i varmen.

Ovenstående gælder, når du som dansk part skal forhandle og opbygge en relation til f.eks. en østeuropæisk leder, som er nogenlunde på samme niveau som dig i hierarkiet. Samtidig skal du have den hierarkiske placering for øje. Hvis du som dansker er over østeuropæreren i hierarkiet, skal du opføre dig i overensstemmelse hermed. Men du skal stadig arbejde på at opbygge relationen og tilliden.

Sprog er vigtigt i ledelse af østeuropærere

Sproget er første middel til at skabe fælles fodslag. Faktisk er sproget en overset genvej, der kan betyde hele forskellen for, om du reelt lykkes med at lede dine postsovjetiske medarbejdere. Derfor skal der investeres i at undervise østeuropæerne i dansk sprog og kultur. På samme måde bør ejeren/driftslederen lære de vigtigste fraser det relevante østeuropæiske sprog og det vigtigste om deres kultur. Dermed er han klædt bedst muligt på til ledelse af østeuropæere.

Læs mere:

Hvis du vil læse mere om ledelse i de postsovjetiske lande, skal du se disse to blogindlæg:

Det skal du vide, når du skal lede russere
Det skal du vide, når du ansætter russere

 


Gratis kurser om russisk kultur fra ruslandsekspert Mette Bærbach Bas

Mette Bærbach Bas er idéhistoriker med ekspertise i russisk kultur.

Hun er ekspert i kulturmødet og har skrevet bogen Kulturspejlet, som fortæller, hvor ekstreme vi danskere er – uden at vi selv kan se det.

Mette er desuden en populær oplægsholder og besøger skoler, i foreninger og på virksomheder, hvor hun fortæller om dansk og russisk kultur.

Læs mere om Mette Bærbach Bas.

Speak Your Mind

*