Nej. Det er ikke synd for russerne, at de har et stejlt hierarki

I dette indlæg vil jeg skrive om hierarki. Det er et emne, som vi måske ikke skænker så mange tanker til daglig. Det er ligesom bare noget, som er her. Ligesom vores danskhed og vores opdragelse. Efterhånden som du læser videre, vil du forstå, at hierarki er noget, du bør have med i ligningen. Hierarkiet betinger nemlig alt, hvad du gøre. Akkurat ligesom din danskhed og din opdragelse.

Hierarki former din væremåde på arbejdspladsen. Hierarki bestemmer, hvordan du opfører dig i Bilka. Hierarki har alt at gøre med den måde, hvorpå du indgår i en relation, både i dit parforhold, med dine venner og på arbejdspladsen. Og især når du samarbejder med russere.

I Danmark har vi det, man kan kalde for et fladt hierarki. Vi er meget lige, og der er kort vej fra bunden til toppen, så at sige. Hierarkipyramiden er altså flad. Vores flade hierarki kommer til udtryk på mange forskellige måder, når vi går på arbejde:

  • Vi er uformelle i vores omgangstone. Vi siger du til chefen og bruger meget sjældent formelt sprog. Vi holder af det enkle og det pragmatiske. Derfor spilder vi heller ikke tiden med svulstige høflighedsfraser.
  • Vi er uformelle i vores påklædning. Selvfølgelig følger vi de koder, der er på en arbejdsplads, så du møder ikke op på kontoret iført pyjamas. Men der er som regel meget plads til det personlige udtryk, og du bliver sjældent tvunget til at tage slips på.
  • Vi er uformelle i vores opførsel. Vi har respekt for og bevidsthed om, at nogen er placeret højere i hierarkiet end os, men vi er f.eks. trygge ved at give feedback til en overordnet. Praktikanten kan på de fleste danske virksomheder frit henvende sig til chefen i kantinekøen.

Vi er taknemmelige for vores flade hierarkiske struktur
De fleste danskere virker til at befinde sig godt i en flad struktur. Vi føler os hjemme, og vi ved per automatik, hvordan vi skal opføre os. Vi kan måske ikke lige sætte ord på det, men vi fornemmer, hvornår vi skal tage ansvar for en opgave, hvornår vi skal give feedback, hvornår vi bare skal makke ret. De fleste af os kan godt lide at give vores besyv med om, hvordan en opgave skal løses. Det gør, at vi bliver gladere for at løse opgaven, for vi har selv været med til at bestemme, hvordan vi kommer i mål.

En god chef i en dansk virksomhed forstår at uddelegere. Hans fornemste opgave er at spotte talent blandt medarbejderne. Hvem kan tage sig af denne opgave? Hvem har indflydelse nok til at få dette her igennem? Hvem kan levere det her resultat? Den gode danske chef er lydhør over for sine ansatte. Han er på fornavn med dem alle sammen. Han er til stede og til rådighed.

Sådan er det slet ikke i andre steder i verden. I lande med stejlere hierarkier er det uformelle forsvundet og erstattet af tydelige tegn på respekt for alder, rang og status. Derfor vil du f.eks. på en russisk arbejdsplads opleve, at medarbejderne er langt mere tydelige i at vise, hvor de ligger i hierarkiet. Personligt tilbehør som telefon, sko, smykker, tøj, bil er alle markører for, hvor meget indflydelse du har. Og russerne kan afkode dette uden at tænke over det.

En god chef i en russisk virksomhed har den endelige beslutningskompetence og spilder ikke sin tid på at lære alle sine medarbejdere at kende. Han går ikke op i hver eneste lille proces i virksomheden og har ikke brug for at kende sin produktportefølje til bunds. Det har han folk til. Han bruger sin tid strategisk på at netværke, skaffe sig den rette indflydelse udadtil, både politisk og i forretningslivet. Hans job går ud på at være kransekagefiguren, hans underskrift står på mange papirer og er nødvendig for, at tingene kan glide. Hans kontor er garderet af en sekretær, hvis største opgave er at passe på, at uvedkommende ikke tager chefens tid.

Og så er jeg altså også nødt til at sige, at russiske virksomheder ofte er af en helt anden skala, både størrelsesmæssigt og indflydelsesmæssigt. De danske mellemstore specialiserede virksomheder, som eksporterer en vare til Rusland, har ofte en meget større russisk virksomhed som forretningspartner.

Størrelsen har altså også noget at gøre med kommandovej og virksomhedshierarki. Maersk har umiddelbart en mere tydelig hierarkisk struktur end en mellemstor fødevareproducent fra Midtsjælland. Blot lidt stof til eftertanke…

Det er ikke synd for russerne, at de har et stejlt hierarki
En uheldig side hos mange danskere er selvtilfredsheden. Jeg ved godt, I måske ikke vil høre det, men jeg er nødt til at sige det. ”Vi har det godt i Danmark, og hvis bare russerne gjorde som os, ville de også have det godt” – ikke sandt? Nej. Vores måde er rigtig for os. Den er ikke nødvendigvis rigtig for andre. Vi er nødt til at holde op med at påføre russerne vores opskrift. Lad os i stedet dele vores opskrift med russerne og lade det være op til dem, hvor mange og hvilke ingredienser de vil bruge.

Danskernes – måske ubevidste – selvtilfredshed resulterer også i en anden generel holdning, nemlig at det er synd for russerne, at de er fanget i et konformt og kasseformet hierarki, hvor de ikke kan realisere sig selv.

Antropologen Dennis Nørmark har en interessant pointe i sin bog Kulturforståelse for stenalderhjerner. Vi skal passe på med at synes, at det er synd for andre, at de har en stejl hierarkisk kultur. Da vi kommer fra en kultur med fladt hierarki, vil vi være tilbøjelige til at se kulturen med det stejle hierarki som undertrykkende og strukturen som ufleksibel og firkantet. I Danmark sætter vi pris på værdier som lighed og kompromis. Vi opfatter ulighed som uretfærdigt og konflikter som ubehagelige. I kulturer med stejle hierarkier opfattes det derimod som retfærdigt, at nogle har mere magt og højere status end andre og dermed står mere til ansvar.

Et direkte resultat af denne kulturforskel er, at danskerne, på grund af vores manglende erfaring i at navigere i stejle hierarkier, kan komme til at fremstå ubalancerede. Det er f.eks. Nørmarks pointe, at fordi vi mangler fornemmelsen for, hvordan hierarkiske samfund fungerer, kommer vi nemt til at skrue bissen unødvendigt på.

Vi skal altså turde tage slipset på, balancere vores autorit og for alt i verden undgå at synes: 1) at det er synd for russerne med deres stejle hierarki, og 2) at vi har fat i den lange ende med vores flade hierarki. Sandheden er, at vi ofte går glip af eller forhaler aftaler, fordi vi ikke macho nok i internationale forhandlinger, og at den danske konsensussøgende ledelsesstil sjældent virker syd for grænsen.

Speak Your Mind

*