Hvorfor jeg gør det

At blive ruslandsekspert lå ikke lige i kortene, da jeg voksede op i den lille landsby Nørhalne, der ligger nord for Limfjorden. Forståeligt nok bliver jeg ofte spurgt, hvorfor i alverden jeg beskæftiger mig med Rusland.

Jeg tror, det handler om, at det, der afskrækker os, samtidig også tiltrækker os. For mig var og er Rusland skræmmende, overvældende, frygtelig, forunderlig, fantastisk og mest af alt intens. Det står i skarp kontrast til den danske trygge, lidt flade leverpostejagtige tilværelse. Det kan jeg godt lide. Det er derfor, jeg vender tilbage igen og igen, selv når jeg har aftalt med mig selv, at nu gider jeg altså ikke det besværlige land og folk længere.

Specialiceret vidensbank om kulturforskelle
Først og fremmest gør jeg det, fordi jeg selv har stået i nogle svære situationer i Rusland, og jeg vil gerne videregive mine dyrekøbte erfaringer til andre, så de nemmere kan komme igennem med deres ting i Rusland. Jeg er rigtig god til at analysere, hvad der sker i kulturmødet, og jeg er god til at forklare, hvad det i virkeligheden handler om, så du kan finde en intelligent løsning på problemet og komme videre.

Lad os f.eks. sige, at danskerne ikke kan forstå, hvorfor der ikke sker noget, når russerne jo har sagt, at de vil gøre det. Her gælder det om at lade være med at dømme eller kontrollere. De er ikke nogle klaphatte, der ikke kan finde ud af at høre en ordre. De skal heller ikke tales til som børn, der ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen.

Vi skal i stedet se på os selv og gå i gang med en slags fejlsøgning: Har vi været for empatiske og skandinaviske i vores ledelsesstil, så de ikke tager os seriøst? Har vi sørget for at trække statuskortet og træde i karakter? Har de reelt forstået, at der ligger en opgave og en ordre gemt i den (sandsynligvist alt for) høflige henstilling, vi har formuleret? Sørger vi for at formulere en klar forventning til proces, resultat og deadline? Sørger vi for at følge op på opgaven? Er det ved at være længe siden, vi har været derovre og vist dem in person, at vi er seriøse omkring samarbejdet?

Med andre ord skal vi se på, hvad det i virkeligheden handler om? For det meste er det forskelle i hierarki og manglende viden om relationsopbygning. Her er jeg rigtig god til at give indsigter og hjælpe med at lave strategier, der giver de ønskede resultater.

Selvudvikling af din nationalkarakter
Der er også en anden og langt mere idealistisk grund til, at jeg beskæftiger mig med kulturforståelse. I forretningssamarbejder på tværs af nationer sker der en udveksling af knowhow, og det er godt for Ruslands udvikling. Tiltrængt.

Men vi skal også huske, at der i eksportsamarbejder sker en kulturel påvirkning, som fører til mellemmenneskelig (selv-)udvikling. I mådet med den fremmede forstår vi pludselig os selv meget bedre. Russerne og danskerne er på mange måder hinandens diametrale modsætninger. Her er altså en anledning til at se os selv i spejlet og få en større forståelse af os selv. Hvor meget er personlighed, og hvor meget er kultur? Er det ikke vigtigt at vide, når vi skal lede på tværs af landegrænser?

Min credo er, at forståelse fremmer forretning. Forståelse er det vigtigste redskab, hvis du vil lykkes med at samarbejde med personer, som kommer fra en helt anden kultur. Læs mere om det i blogindlægget: Derfor fremmer forståelse forretning.

Se mine videoer for at danne dig et indtryk af, hvordan jeg er som kulturtræner og foredragsholder.