Perspektiver og muligheder i den russiske landbrugsindustri

Den russiske landbrugsindustri indtager en selvfølgelig plads på min liste over de 5 mest profitable eksportbrancher i 2012, for landbrug og fødevarer samt eksport af landbrugsudstyr udgør mellem 30 og 40 % af den samlede danske eksport til Rusland. I dette blogindlæg går jeg i dybden med perspektiverne og muligheder for danske virksomheder i den russiske landbrugsindustri. Til slut i indlægget giver jeg dig fire gode grunde til at satse på landbrug i Rusland.

Som du også kan læse om i indlægget Rusland – det forjættede (landbrugs)land har den russiske regering et mål om at blive selvforsynende. Det er ikke rentabelt for landet at opretholde den store import af fødevarer, og her indgår landbrugssektoren som en vigtig strategisk brik i planen om udvikling af Ruslands økonomi. Regeringen fokuserer på tre hovedområder: Forbedring af konkurrenceevnen, udvikling af infrastrukturen i landdistrikterne og skabelsen af et bæredygtigt landbrug. Det er områder, hvor Danmark som landbrugsnation har meget at tilbyde russerne.

Masser af uopdyrket jord
Rusland har utrolig meget jord og har derfor et landbrugspotentiale, som er kæmpestort. Det russiske landbrugsareal er med sine ca. 120 mio. hektar 50 gange større end Danmarks. Men kun 7 procent af arealet benyttes til landbrug, hvor Danmark udbytter mere end 60 procent af sit landbrugsareal. Der er med andre ord plads til forbedring, og FN har da også forudsagt, at Ruslands fødevareproduktion vil stige betydeligt de næste ti år, og Rusland vil komme til at indtage en førende plads inden for eksport af fødevarer. Det kræver en modernisering af eksisterende produktionsanlæg og opførsel af nye, som er i stand til at producere i meget større skala end vi har set hidtil. Her har dansk agroindustri (produktions- og forarbejdningsudstyr til landbrugsindustrien) gode vilkår.

Opstart inden for landbrug i Rusland er besværligt
De udenlandske investeringer i landbrugssektoren er steget betydeligt inden for de seneste 8-10 år. Men investeringerne besværliggøres af meget komplicerede ejerskabsforhold, som er reminiscenser fra Sovjettiden. Investeringer og opstart besværliggøres af, at det ikke er tilladt for udlændinge at eje landbrugsjord i Rusland. Det er dog muligt at leje jord i op til 49 år. Det har i det hele taget været svært at starte noget op i Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud. Dels har segmentet ligget stille pga. de store politiske omvæltninger, der er sket i landet de sidste 20 år. Dels er der nogle strukturelle forhindringer: Hvis du f.eks. skal bygge en farm i Rusland, skal du have rigtig mange penge med udefra, og den  almindelige russer ikke har mulighed for at optage et forretningslån på samme måde, som vi kan i Vesten. Men både russisk regering og russisk erhvervsliv sætter nu aktivt ind på at udbygge landbruget, og det er heller ikke umuligt at overkomme de strukturelle forhindringer.

Der er mange danske virksomheder, som allerede har gået vejen, og som er veletableret inden for den russiske landbrugsindustri: Danish Crown alene står for 20 procent af den samlede danske eksport til Rusland med salg for 2 mia. kr til Rusland. En anden virksomhed, som efter eksportfremstødet i september har fået vind i sejlene, er Egebjerg International, som i Moskva i september landede en kontrakt om leverance af fordringsudstyr til svinestalde til 2,9 mio. euro. Også maskinfabrikken Lachenmeier i Sønderjylland har stor succes med at sælge forarbejdningsudstyr til korn- og foderstofindustrien og inden for biomasse. Det er nogle få eksempler, som vil blive efterfulgt af endnu flere danske virksomheder i 2012.

4 gode grunde til at satse på russisk landbrug:

 1. Et uopdyrket landbrugsareal:
  Rusland er et attraktivt landbrugsland – først og fremmest på grund af det store areal af uopdyrket landbrugsjord. Der er mere end 45 mio. ha. Uopdyrket jord og priserne er meget lave. En stor andel af jorden er ikke blevet rørt i mange år, så jorden er meget frugtbar.
 2. Markedet er som skræddersyet til de danske kernekompetencer:
  Der er et utrolig stort eksportpotentiale i hele den russiske fødevareproduktion, hvor danske virksomheder allerede har manifesteret sig inden for agroindustri, svinekød og mejeriprodukter.
 3. Danske teknologiprodukter er meget effektive:
  Den russiske regering opmuntrer til investeringer i ny teknologi, som skal øge produktionen i erhvervslivet. Der er et stort behov for import af ny teknologi, og her har Danmark en fordel i form af meget effektive teknologiprodukter.
 4. Kort fysisk afstand mellem Danmark og Rusland:
  Der er en relativ kort afstand mellem Danmark og Rusland, især hvis vi sammenligner med de andre BRIK-lande. Det er ubetinget en fordel i eksportsammenhæng.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og lær mere om landbrugsindustrien i Rusland
I denne måned har jeg sat fokus på de eksportbrancher i Rusland, som jeg mener vil blive mest profitable for danske virksomheder i 2012. Den russiske landbrugsindustri er nummer fire på min liste, og du kan få adgang til denne måneds eksklusive lydfil om de 5 mest profitable brancher i 2012 ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev, som er er din adgangsbillet til mine online redskaber, der skal hjælpe danske virksomheder til at styre uden om faldgruberne og få succes i Rusland. Med hvert nyhedsbrev udgiver jeg en lydfil, e-bog eller en video, som er eksklusiv for dig, som er abonnent.

Speak Your Mind

*