Rummelig betyder ikke grænseløs

I kulturtræning taler man meget om rummelighed. Det møder vi også i de politiske debatter om integration. Vi skal være rummelige. Vi skal favne forskelligheden. Ja. Men vi skal også tydeliggøre, hvor grænsen går. Det vil jeg invitere dig til at huske i kulturmødet.

Kulturmødet, når det er bedst, byder på fornærmelser. Når den anden kommer for tæt på og udfordrer vores værdier eller overskrider vores grænser. Det er rigtig godt, og det skal til. Det er den måde, vi mærker os selv på. Ved at være bevidst og ansvarlig kan vi vokse af disse fornærmelser og grænseoverskridelser.

De fleste når ikke længere end til at være fornærmet og føle sig grænseovertrådt. Og med en misforstået holdning om, at vi skal være rummelige over for andre kulturer, kan vi komme til at give køb på os selv.

HUSK: Rummelig betyder ikke grænseløs. Hvis du ikke markerer, hvor grænsen går, gør du dig selv og russeren en bjørnetjeneste.

Jeg blev tit fornærmet, da jeg boede i Rusland. Jeg blev også tit skældt ud. Dermed fik jeg mine grænser overtrådt. Og fandt mig i det. For jeg forstod vitterligt ikke, hvad der lå til grund for den røffel, jeg for eksempel fik i metroen, når jeg ikke flyttede mig hurtigt nok, eller i kiosken, når jeg kom til at give en for stor pengeseddel.

Det var nemt at trække kulturkortet og sige: Kulturforskel! Det gjorde jeg også. Mest fordi jeg ikke havde sprogkundskaberne til at tage konflikten.

Sæt grænser aktivt og nænsomt

Det at sætte grænser er et redskab, som skal praktiseres aktivt og nænsomt i kulturmødet. Sæt grænsen med den bevidsthed, at du vil bidrage til en større forståelse for begge parter. Det handler om at oplyse og forklare og uddanne. Ikke pege fingre, skærme af og bide fra sig.

Brug for eksempel formuleringer som: “I Danmark gør vi…” Mange danskere vil opfatte det som… ” Dermed bliver snakken generel og uddannende. Vi undgår på den måde den personlige konfrontation, som er svær at tackle på et fremmedsprog.

Bonusinfo: Mange danskere har faktisk svært ved at håndtere samarbejdskonflikter konstruktivt. Vores egalitære samfundsopbygning har påvirket os som folk og bevirket, at danskere opfattes som konfliktsky af udlændinge – især af russere!

Speak Your Mind

*