Russisk business: En stærk leder giver trygge medarbejdere

Rank, hierarki, power distance, status, styrke. Det er ord, jeg bruger tit, når jeg fortæller om, hvordan vi danskere skal begå os i det russiske hierarki. Jeg har før brugt udtrykket: Russisk totalitær ledelsesstil møder dansk flad spaghettiorganisation. Jeg siger også tit, at du som dansker skal finde din indre bitch eller din indre bølle frem, især når du skal forhandle med russere.

Det kommer sig af, at vi danskere i kraft af vores egalitære samfundsstruktur og historie med tiden er blevet utrygge ved at vise og udøve magt. Det har man til gengæld ikke nogle problemer med i Rusland. Lad mig illustrere med et eksempel.

I mandags holdt jeg foredrag om Den russiske leders DNA for en virksomhed i København. Der viste jeg blandt andet denne slide:

"Who is the boss" - Hvordan du begår dig russisk hierarkiFørste billede er bestyrelsen i Danmarks Eksportråd som den så ud i 2009. Det andet billede er CRHs russiske datterselskab. Så spurgte jeg tilhørerne om, de kunne udpege den øverste leder. De var lidt usikre med det danske billede. Til gengæld var ingen i tvivl om, hvem var den russiske øverste leder.

Jeg elsker denne sammenligning, for den viser meget om forskellen på det danske og russiske hierarki.

Vi har generelt en flad virksomhedsstruktur i Danmark, og det gør, at vi ikke har så travlt med at illustrere magtforhold. Vi gør derimod meget ud af at gøre plads til alle. F.eks. når der skal tages billeder af afdelingen, så stiller vi kvinderne og de personer, som ikke er så høre, forrest, og ham pedellen, han er så hyggelig, han skal da ned og stå og pynte i forreste række sammen med damerne. Sådan et billede vil du aldrig se af en russisk afdeling. Her vil direktøren eller lederen stå forrest, og medarbejderne vil så placere sig en smule i baggrunden alt efter rang.

Ro og orden
Det handler om at udvise orden. Strukturen på de russiske arbejdspladser er meget hierarkisk. Enhver har sit afgrænsede arbejdsområde og forventes at arbejde udelukkende inden for disse rammer. Informationen bevæger sig vertikalt i organisationen. Medarbejderen får instruktioner fra sin direkte overordnede, stiller ikke spørgsmål til opgaven, men udfører den og leverer den tilbage til sin direkte overordnede. På den måde bevæger informationen sig i ”siloer” opad i organisationen. Lederne er således i stand til at tage beslutninger på denne baggrund og i samråd med lederne af de andre ”siloer”.

For at dette system skal fungere, kræver det en stærk leder. En leder, som er tydelig i sin fremtoning om, at det er ham der bestemmer. Så føler medarbejderne sig trygge. Hvis lederen ikke er i stand til at indgyde magt og respekt, bliver medarbejderne forvirrede. ”Hvem skal jeg så referere til?” og så vil de begynde at lede efter den, som i virkeligheden har skoene på.

Så når vi som danskere praktiserer situationsbestemt og anerkendende ledelse, så bliver russerne forvirrede. For hvem bestemmer? Hvis vi tager de russiske medarbejdere med på råd om, hvordan en given opgave bedst kan løses, så ser russeren det som om, lederen kaster ansvaret fra sig.

Jeg vil dog understrege, at du godt kan træne dit russiske team i selvbestemmelse og i at tage ansvar for opgavens udførelse. Det kræver bare en lang tilvænningsperiode. Og resultatet vil være en blanding af russisk og dansk kultur. Aldrig helt dansk. Og hierarki og rank vil og skal være intakt under hele processen. Det er din opgave at sørge for det.Speak Your Mind

*