Russiske turister i Danmark

Forbrug Russisk forbrugerTuristsæsonen er i gang, og det betyder, at der kommer russere til Danmark. Men ikke så mange, som der plejer. Det tyder alle prognoser i hvert fald på.

Horesta, brancheorganisation for hoteller, restauranter og turisterhverv, kom sidste sommer til den konklusion, at de russiske turister svigter Danmark. Efter en periode med opsving fra 2005-2013, ser vi nu et fald i antallet af turister fra det store land mod øst. Faktisk er det en femtedel af russerne, som undlader at besøge Danmark i turistsæsonen.

Russerne har traditionelt været attraktive turister, fordi de bruger mange penge. Statistikker siger helt op til 2200 kr. om dagen, og det er langt mere end de fleste andre turistgrupper. Derfor er det relevant at se på, hvorfor russerne ikke længere kommer til Danmark.

Den enkelte russer har færre penge mellem hænderne
Russerne er pressede på økonomien for tiden. Krisen i Ukraine og det efterfølgende importstop af vestlige varer og andre handelssanktioner har svækket rublen og medvirket en høj inflation. Dette har forværret erhvervs- og forbrugertilliden og følgelig haft en påvirkning på den økonomiske vækst. Vi ser derfor en økonomisk afmatning i Rusland. Dette sammen med de faldende oliepriser har bevirket, at landets generelle købekraft er blevet ringere, og leveomkostningerne er steget. Det er sværere for russerne at få de varer, de plejer at kunne købe i butikkerne, og pengene rækker ikke så langt.

Russerne har oplevet mange store forandringer de seneste 25 år. Siden Sovjetunionens kollaps har de i 90’erne oplevet en meget ustabil økonomi. Den stabiliserede sig i 00’erne med Putin, som jo også var heldig, idet oliepriserne steg meget i hans første to regeringsperioder (2000-2008). Mange russere sætter lighedstegn mellem stabiliteten og Putin, og det er en af grundene til, at han er så populær.

De fattige i Rusland er blevet endnu fattigere, og i første kvartal af 2015 er antallet af personer, som lever under fattigdomsgrænsen, øget med 3 millioner ud af en befolkning på ca. 140 millioner. Da den russiske økonomi er udfordret (pga. handelssanktioner og import/eksport-forbud ifm. Ukraine-krisen + en svækket rubel og faldende oliepriser), vil regeringen desuden få svært ved at støtte op om det øgede antal fattige.

Betyder det, at russerne – særligt middelklassen – rejser mindre?
Mange russere, især middelklassen, ser det som et privilegium at kunne rejse. Det er noget, som først var blevet muligt for den almindelige russer under stabiliseringen i 00’erne, hvor russerne kunne lægge penge til side til at rejse for på grund af en mere stabil finansiel situation generelt i Rusland. Det betyder også noget, at det efter Sovjet rent praktisk var tilladt at forlade landets grænser, hvilket før var mere besværligt på grund af en større kontrol med sovjetborgerne.

Men det at rejse er en luksusudgift, som ikke ligger øverst i den økonomiske behovspyramide, så naturligvis vil de russere, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, lade være med at rejse. Ligesom en dansk familie ville disponere på samme måde, hvis f.eks. den ene forsørger mistede sit arbejde. Så ville de penge, der var, først og fremmest gå til faste udgifter som husleje, bil og mad.

Når vi snakker om russere og russisk mentalitet, er det altid en god idé at se på fornuften bag. Russerne er på mange måder lige som os i Vesten og ønsker det samme i livet: Tryghed og gode kår for børnene og deres gamle, et meningsfuldt arbejde, gode relationer og – hvis der er økonomisk overskud – at rejse og nyde livet.

Fremtiden
Russernes rejsefeber er slået gevaldigt ned de seneste år, hvilket hænger sammen med en mere slunken pengepung. Men der er al mulig grund til at tro, at når russisk økonomi vender – og det gør den i løbet af en overskuelig årrække – vil russerne igen rejse.

Når den tid kommer, har Danmark en alvorlig opgave at løfte: Tiltrækning af de godt betalende russiske turister. VisitDenmark udkom i oktober 2015 med en rapport over Russiske turister i Danmark. Et nærstudie af rapporten viser, at Danmark ikke ligger så godt, som det kunne i den russiske turists bevidsthed, men med den rigtige markedsføring og god timing, kan de russiske turister blive en guldgrube for dansk turisterhverv.

 

Ekstra info:

 

 

 

 

 

Comments

  1. Thomas Pedersen says:

    Kan du ikke kontakte mig ang at få en Russisk pige på besøg i Danmark

    • Hej Thomas. Det er desværre ikke noget, jeg kan hjælpe med. Prøv at spørge på Russisk-Dansk Forum. Dem kan du finde på Facebook. Held og lykke fra Mette.

Speak Your Mind

*